ES projektaiProjekto „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Granulta“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“ įgyvendinimas

Pastaraisiais metais stebėdama didėjančią konkurenciją rinkoje ir norėdama išlikti konkurencinga bei keldama tikslus įmonės veiklos plėtrai bei darbo našumo didinimui, UAB „Granulta“ nustatė poreikį investuoti į technologinius skaitmenizuotus gamybos sprendimus. Siekdama atlikti tikslines bei geriausius rezultatus galinčias duoti investicijas, įmonė įsigijo technologinio audito paslaugą bei vadovaudamasi gautomis išvadomis numato įgyvendinti projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Granulta“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“.

Šio projekto metu bus įsigyjama technologinė įranga su integruotomis skaitmeninėmis technologijomis. Vertinama, kad numatomos atlikti investicijos sudarys sąlygas UAB „Granulta“ didinti įmonės veiklos apimtis, pardavimo pajamas bei efektyviai valdyti sąnaudas, kas leis reikšmingai padidinti įmonės darbo našumą.

Projektas yra finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas
– „Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Granulta“, siekiant didinti įmonės darbo našumą“
Projekto vykdytojas  – UAB „Granulta“

Projekto tikslas
– Skaitmenizuoti įmonės gamybos procesus, siekiant didinti įmonės darbo našumą

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
– 464 133,00 EUR
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki – 162 821,55 EUR

Projekto vykdymo pradžia – 2020-06-19
Projekto vykdymo pabaiga – 2022-11-24